16/12/2023

9 Σκέψεις για Συναισθηματική Ανθεκτικότητα

Τι είναι η συναισθηματική ανθεκτικότητα και γιατί είναι τόσο σημαντικό να την αναπτύξουμε για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας;