Όροι Χρήσης

 

Η χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου καθώς και η συμμετοχή σε μαθήματα, προγράμματα ή άλλες υπηρεσίες της Nasos T. δηλώνουν αυτομάτως την αποδοχή των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Για απορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ.

 

 

Ορισμοί στο παρόν κείμενο

 • Οι λέξεις Δημιουργός, Εμπνευστής, Ιδρυτής, Ιδιοκτήτης και Νόμιμος Κάτοχος χρησιμοποιούνται και περιγράφουν το ίδιο πρόσωπο, τον Αθανάσιο (Νάσο) Θεοδοσόπουλο.
 • Η NTMethod (NTM) είναι προηγούμενο γνωστικό αντικείμενο και επωνυμία για το σύνολο του έργου της Nasos T. όπως διαμορφώνεται σήμερα και στο εξής.
 • Ως Έργο ή Υλικό ή Περιεχόμενο ορίζεται οποιοδήποτε πρωτότυπο περιεχόμενο προέρχεται από τον Δημιουργό της Nasos T., εντός ή εκτός αυτού του ιστότοπου.
 • Ως Εφαρμογή ορίζεται οποιαδήποτε υπηρεσία παραδίδεται (με ή χωρίς φυσική παρουσία) σε έναν ή περισσότερους πελάτες, στα πλαίσια ατομικών συνεδριών coaching, μαθημάτων, σεμιναρίων ή άλλων δημόσιων εμφανίσεων.
 • Ως Μάθημα ορίζεται κάθε οργανωμένο πληροφοριακό υλικό που παραδίδεται στους μαθητές και αφορά ένα ιδιαίτερο σώμα γνώσης. Ένα μάθημα μπορεί να παραδωθεί “ζωντανά” σε έναν χώρο, μέσω διαδικτύου ή σε ψηφιακή μορφή (online ή offline).
 • Ως Μαθητής ή Πελάτης ορίζεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (άτομο, ομάδα, εταιρία ή οργανισμός) λαμβάνει ή έχει λάβει στο παρελθόν οποιαδήποτε υπηρεσία ή υλικό από την Nasos T.
 • Ως Coach ορίζεται το άτομο που παραδίδει μια συνεδρία coaching. Στο παρόν κείμενο αναφέρεται σε οποιεδήποτε μορφή ανάλογης σχέσης, όπως είναι το coaching, το mentoring, η συμβουλευτική, κ.λπ.

 

 

 

Παράγραφος 1: Γενικοί Όροι

 1. Αν δεν συμφωνείτε με οτιδήποτε στους παρακάτω Όρους Χρήσης και στα Πνευματικά Δικαιώματα, παρακαλώ να μην λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία coaching ή άλλη υπηρεσία.
 2. Ο Νάσος Θεοδοσόπουλος είναι ο δημιουργός, εμπνευστής και συγγραφέας του υλικού και υπηρεσιών της Nasos T. (NTM), τα οποία και αποτελούν τις προσωπικές του απόψεις σχετικά με τη ζωή και τον άνθρωπο, σύμφωνα με τις προσωπικές του παρατηρήσεις, την έρευνα και την μελέτη που έχει κάνει. Κάποιες από τις τεχνικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται όταν παραδίδονται υπηρεσίες coaching (ατομικές ή ομαδικές) προστατεύονται ως ορίζεται στο ν. 2121/93 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Πελάτης δεσμεύεται και δηλώνει ότι γνωρίζει την υποκειμενική αυτή φύση, ως και τη νομική τοιαύτη, και τα αποδέχεται.
 3. Ο Δημιουργός, το Έργο και η Nasos T. δεν αντικαθιστούν με κανέναν τρόπο τους επαγγελματίες και νόμιμους αντιπροσώπους μιας επιστήμης ή κλάδου (όπως ψυχολόγους, γιατρούς, κ.λπ.). Αν κατά οποιονδήποτε τρόπο μια άσκηση ή πρόταση κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας αντιτίθεται σε μια ξεκάθαρη οδηγία ενός θεράποντα ιατρού ή ψυχολόγου ή ψυχιάτρου τότε ο Πελάτης έχει την υποχρέωση και ευθύνη να ενημερώσει άμεσα και να πράξουμε αναλόγως.
 4. Με τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε υπηρεσία ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι ενήλικος ή αν είναι ανήλικος έχει την απαραίτητη άδεια από τους νόμιμους κηδεμόνες του, οι οποίοι έχουν υπογράψει τα σχετικά έγγραφα που επιτρέπουν στην Nasos T. να εφαρμόσει coaching παρέμβαση στον ανήλικο.
 5. Ο Πελάτης αναλαμβάνει προσωπικά ο ίδιος και εξ ολοκλήρου την ευθύνη να διασταυρώσει ή όχι το σύνολο των πληροφοριών που λαμβάνει στα μαθήματα και τις συνεδρίες coaching και να ακολουθήσει κατά τη βούλησή του οτιδήποτε θεωρεί σωστό και επωφελές για τον ίδιον.
 6. Η συμμετοχή σε μια υπηρεσία ή σε ατομικές συνεδρίες coaching δεν εγγυούνται απαραίτητα την εκπλήρωση των προσδοκιών που έχει ο Πελάτης, καθώς η επιτυχία κάθε διαδικασίας ή προσπάθειας έγκειται τόσο στην δέσμευση και στις προσπάθειες του ίδιου του Πελάτη.
 7. Το υλικό και οι διαδικασίες της Nasos T. παρέχονται “ως έχει”. Το υλικό, οι συμβουλές και η ιδέες του coach δεν είναι υπεύθυνες για τις τελικές αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, καθώς και για οποιεσδήποτε τυχόν συνέπειες αυτών. Ο Πελάτης είναι καθόλα υπεύθυνος για το τι και το πώς θα χρησιμοποιήσει τις συμβουλές και το υλικό που λαμβάνει από την Nasos T..
 8. Ο Δημιουργός και η Nasos T. δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλικό και υπηρεσίες που παραδόθηκαν από πηγές διαφορετικές και μη-εξουσιοδοτημένες, έστω και αν φαίνεται κατά οποιονδήποτε τρόπο ότι συνδέεται με τον αυθεντικό υλικό ή υπηρεσία, ή συνδέονται ή είναι εξουσιοδοτημένοι από την Nasos T..
 9. Όλες οι πληροφορίες που ανήκουν στον πελάτη (προσωπικά στοιχεία, όσα λέει, κ.λπ.) προστατεύονται καθολικά και αυστηρότατα και θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικές. Εξαίρεση αποτελεί οτιδήποτε έχει ο ίδιος ο Πελάτης αποδεχτεί ρητά να δημοσιευτεί (ή χρησιμοποιείται προφορικά), όπως οι Μαρτυρίες και ανώνυμες ιστορίες που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς λόγους σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαλόγους.
 10. Η Nasos T. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση υπηρεσιών και υλικού σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί ειληκρινώς.
 11. Τα προσωπικά στοιχεία που δίνει αυτοβούλως ο Πελάτης στην Nasos T. μπορεί να διατηρηθούν για μελλοντική επικοινωνία, εκτός αν ρητώς δηλωθεί αντίθεση προς αυτό. Όπου προβλέπεται και σύμφωνα με την συγκατάθεση του Πελάτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς (π.χ. newsletter) δίνοντας πάντοτε την επιλογή διαγραφής τους ανά πάσα στιγμή.

 

 

 

Παράγραφος 2: Οικονομικά

 1. Η αξία μιας υπηρεσίας καθορίζεται από την ανάλογη δημόσια αναφορά στην παρούσα ιστοσελίδα, σε οποιαδήποτε σελίδα Social Media της Nasos T. ή σε οποιαδήποτε επικοινωνία (γραπτή, τηλεφωνική ή προφορική) γίνεται εκ μέρους της Nasos T..
 2. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την τιμή που ορίζεται πριν την έναρξη της υπηρεσίας του ή την απόκτηση του προϊόντος του. Υπάρχει η πιθανότητα να διατίθεται μια επιλογή καταβολής δόσεων σε μαθήματα ή ψηφιακό υλικό, το οποίο θα καθορίζεται ξεκάθαρα στο ανάλογο ενημερωτικό υλικό.
 3. Αν ο Πελάτης αποφασίσει να διακόψει μια υπηρεσία που έχει λάβει αλλά δεν έχει εξοφληθεί μέχρι το σημείο που έχει λάβει, τότε ωφήλει να κατάβαλει τη διαφορά που αναλογεί σε αυτήν. Το ψηφιακό υλικό στο οποίο έχει δωθεί πρόσβαση για προβολή και/ή κατέβασμα (offline download) θεωρείται ως “έχει ληφθεί” άσχετα με το αν ο Πελάτης το έχει μελετήσει ολόκληρο, όλο ή καθόλου, καθώς από τη φύση του βρίσκεται πλέον ολόκληρο στην κατοχή του.
 4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις και δεν τηρεί τους οικονομικούς όρους που έχει αποδεχτεί, τότε η Nasos T. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει/αρνηθεί τη συμμετοχή του στην παρεχόμενη υπηρεσία και σε οποιαδήποτε άλλη στο μέλλον, καθώς και την διακοπή πρόσβασης σε οποιοδήποτε Υλικό (φάκελο, κλπ) ακόμη και σε υλικό που παρέχεται ως “συνδρομητικό” και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της, μέχρι την εξόφληση των εν λόγω. Η ικανοποίηση τυχών οφειλών επαναφέρει τα πλήρη δικαιώματα του Πελάτη.
 5. Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσία αγοραστεί σε τιμή προσφοράς (π.χ. συνδρομή μηνιαίου πακέτου group coaching ή πλάνο συνεδριών σε προνομιακή τιμή) και ο πελάτης αποφασίσει να σπάσει το πακέτο, η Nasos T. επιστρέφει το ποσό που αναλογεί στις υπηρεσίες που δεν έχει παραδώσει στην αρχική τους αξία, όχι στην αναλογική αξία που έχει δωθεί στη συνδρομή, στην προσφορά ή στο ειδικό πλάνο. Εφόσον μια προσφορά “σπάει”, κατ’ επέκταση “σπάει” και η ειδική τιμή που ο πελάτης είχε επωφεληθεί.
 6. Η Nasos T. δεν είναι υποχρεωμένη να παραδώσει καμία υπηρεσία ή υλικό πριν την επαλήθευση της αναμενόμενης αμοιβής της. Μερικές φορές και για λόγους ταχύτητας χρησιμοποιούνται τα “αποδεικτικά κατάθεσης” ως αντικατάσταστο της επαλήθευσης, όμως σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται ισάξια, καθώς από τη φύση τους τέτοιας μορφής ηλεκτρονικά αποδεικτικά μπορούν να παραποιηθούν εύκολα με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε αμφιβολία για την πιστότητα του “αποδεικτικού” τότε η Nasos T. έχει το δικαίωμα να αναβάλει την παράδοση της υπηρεσίας ή του υλικού μέχρι την οριστική επαλήθευση της ανάλογης αμοιβής.

 

 

 

Παράγραφος 3: Ατομικές Συνεδρίες

 1. Ο Πελάτης κατανοεί ότι η εργασία που γίνεται στη διάρκεια των ατομικών συνεδριών έχει εκπαιδευτική και επικουρική φύση. Ως αποτέλεσμα ο τρόπος εφαρμογής και αξιοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας έγκεινται στην ευθύνη του ίδιου του Μαθητή (Πελάτη).
 2. Ο Πελάτης συμμετέχει με τη δική του και μόνο θέληση και δεν έχει δεχτεί καμιάς μορφής πίεσης από άλλο άτομο, ακόμα και συγγενείς.
 3. Ο Πελάτης βρίσκεται στην συνεδρία με τη μοναδική πρόθεση να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του και όχι με οποιαδήποτε άλλη κρυφή πρόθεση και αναγνωρίζει ότι μη ειληκρινή συμμετοχή σε τέτοιες διαδικασίες ακυρώνουν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η επιτυχία του εγχειρήματος.
 4. Ο Coach είναι υπεύθυνος για τη σωστή και πλήρη παράδοση της υπηρεσίας στον Πελάτη, κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν από κοινού συμφωνηθεί.
 5. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται από τον πελάτη καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία έχουν απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα.

 

 

Παράγραφος 4: Ομαδικές Δραστηριότητες

 1. Τα σεμινάρια, οι εκδηλώσεις, οι διαλέξεις, τα group coaching classes, και τα workshops, θεωρούνται όλα τους “ομαδικές δραστηριότητες”. Γίνονται είτε online, είτε offline. Για όλες τις Ομαδικές Δραστηριότητες ισχύουν τα ακόλουθα:
  1. Τα δεδομένα που γίνονται γνωστά σε αυτές τις συνεδρίες είναι διαθέσιμα σε όλους όσους παρευρίσκονται εκεί. Ως εκ τούτου, η Nasos T. δεν είναι υπεύθυνη με κανέναν τρόπο για το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα, μετά το πέρας της εκδήλωσης.
  2. Οι ομαδικές συνεδρίες μπορεί να φωτογραφίζονται ή να βιντεοσκοπούνται, και το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από την Nasos T. για την παρουσίαση ή προώθηση άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο event, δηλώνει την αποδοχή αυτών των όρων.
  3. Η συμμετοχή σε μια Ομαδική Δραστηριότητα, καθιστά τον συμμετέχοντα “Πελάτη” και τα προσωπικά στοιχεία που δίνει στην Nasos T. διαχειρίζονται όπως οποιουδήποτε άλλου πελάτη. Αυτή η συνθήκη ισχύει ακόμα και αν η δραστηριότητα είναι δωρεάν.

 

 

 

Παράγραφος 5: Διατήρηση Απορρήτου & Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

 1. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νέα ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
 2. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τους νόμους 2774/1999, 3471/2006 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 3. Από τις 25/8/2018 η επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται σε συμφωνία με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων για την Ευρώπη (GDPR). Πιο συγκεκριμένα:
  • Όταν χρησιμοποιείται τον ιστότοπο nasost.com λαμβάνουμε από σένα πληροφορίες σχετικά με την διεύθυνση IP και τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείς, χωρίς φυσικά να γίνεται οποιαδήποτε μορφή ταυτοποίησης.
  • Τα στοιχεία που παρέχεις κατά την εγγραφή σου στο newsletter είναι πάντοτε στην διάθεσή σου με ανάλογο σύνδεσμο στο τέλος κάθε email. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να αλλάξεις ή να διαγράψεις εντελώς οποιοδήποτε στοιχείο σου.
  • Οποιαδήποτε στιγμή θέλεις μπορείς να διαγραφείς (και να διαγράψεις όλα σου τα στοιχεία αυτόματα) από το αρχείο επικοινωνίας μας, μέσω του ανάλογου συνδέσμου στο τέλος κάθε email.
 4. Σε κάθε περίπτωση η Nasos T. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης του Πελάτη είτε άμεσα (email) είτε μέσω της ιστοσελίδας και μέσα στο υφιστάμενο κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/Πελάτης δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα και να μην κάνει εγγραφή στο newsletter.
 5. Η Nasos T. συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει αυτόβουλα ο επισκέπτης/Πελάτης κατά τη χρήση των υπηρεσιών του και για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ειδική έγγραφη συγκατάθεση του επισκέπτη/Πελάτη, ο οποίος έχει δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης αίτησης. Η Nasos T. δε συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες/Πελάτες του από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
 6. Η Nasos T. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/Πελατών του σε κανένα τρίτο φορέα. Η Nasos T. μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπαμόνο αν έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/Πελατών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Nasos T. έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα που έχουν καταθέσει σε αυτήν μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς αυτό. Τα προσωπικά δεδομένα επιτάσσεται να δοθούν στις δημόσιες αρχές μόνο λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 7. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Η Nasos T. τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή. Η Nasos T. δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, που επιφέρει ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική, στον επισκέπτη/Πελάτη, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της ίδιας.
 8. Ο επισκέπτης/Πελάτης δικαιούται να ενημερωθεί σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Nasos T.. Η σχετική αίτηση οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στη διεύθυνση της εταιρείας, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα του αιτούντος, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Nasos T. υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο του. Ο επισκέπτης/Πελάτης δικαιούται να προβάλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του. Ειδικότερα μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση, προσωρινή μη χρήση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμα και διαγραφή τους, ακολουθώντας τη διαδικασία του παρόντος εδαφίου.
 9. Η Nasos T. συλλέγει προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/Πελάτη, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου του (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου (domain name), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ του. Τα δεδομένα όμως αυτά δε σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγονται αυτόματα, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του επισκέπτη/Πελάτη και σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του συστήματος, καθώς και με την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.
 10. Οπουδήποτε περιλαμβάνονται links (σύνδεσμοι), μέσα στον επίσημο ιστότοπο της Nasos T. (nasost.com), προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nasos T. για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.