Θεμελιώδεις Ιδέες

Οι Θεμελιώδεις Ιδέες αποτελούν τα σημαντικότερα νοητικά σχήματα που χρησιμοποιούμε στο life coaching για να εστιάζουμε το νου μας και να φιλτράρουμε τις ενέργειες μας. Είναι βασικές για κάθε μαθητή που θέλει να βελτιώσει την κατάσταση σου και να βελτιωθεί πραγματικά. Εδώ δίνονται συνοπτικές περιγραφές, καθώς η κατανόησή τους γίνεται στα πλαίσια των συνεδριών, των ασκήσεων και των ομαδικών μαθημάτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 360°

Η κατάσταση κατά την οποία έχουμε τον έλεγχο όλων των περιοχών της ζωής μας. Έχουμε βάλει σε τάξη την εργασία μας, τις προσωπικές μας σχέσεις και οτιδήποτε άλλο θεωρείται ως περιοχή της ζωής. Ο όρος «360 μοίρες», αναφέρονται σε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις, δηλαδή όλες τις περιοχές της ζωής.

Αυτή η σελίδα δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένη.