Υπευθυνότητα 360°

100% Υπευθυνότητα

Ονομάζεται και «Πλήρη Υπευθυνότητα». Αναλαμβάνω την ευθύνη να κάνω ότι χρειάζεται ώστε να βελτιωθεί μια κατάσταση, να ολοκληρωθεί ένα έργο, να πετύχω έναν στόχο. Γίνομαι η πλήρης «αιτία», χωρίς δικαιολογίες και εκπτώσεις και αρνούμαι οτιδήποτε ή οποιονδήποτε μειώνει την υπευθυνότητά μου ή βλάπτει όσα βρίσκονται κάτω απ’ αυτήν.

360° Μοίρες

Πλήρη Υπευθυνότητα, για όλες τις περιοχές της ζωής μου και οτιδήποτε συναντώ. Σημαίνει επίσης πλήρη υπευθυνότητα για το παρόν, το μέλλον αλλά και το παρελθόν. Σημαίνει επίσης ότι δεν αρνούμαι την ευθύνη που μου αναλογεί στην κοινωνία, στην ομάδα, στον κόσμο. Έχει ισχύ τόσο για τους ανθρώπους γύρω μου, όσο και για τα ζώα αλλά και τα άψυχα αντικείμενα στο περιβάλλον μου.

Ο όρος Υπευθυνότητα 360° περιγράφει μια κατάσταση στην οποία έχουμε τον έλεγχο όλων των περιοχών της ζωής μας. Έχουμε βάλει σε τάξη την εργασία μας, τις προσωπικές μας σχέσεις και οτιδήποτε άλλο θεωρείται ως περιοχή της ζωής. Ο όρος «360 μοίρες», αναφέρονται σε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις, δηλαδή όλες τις περιοχές της ζωής.

Εναλλακτικά, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και όταν περιγράφουμε την νοοτροπία που μας οδηγεί αυτή την κατάσταση. Πρόκειται για μια στάση πλήρης υπευθυνότητας απέναντι σε οτιδήποτε μας αφορά ή συναντάμε. Είναι μια υψηλή κατάσταση λειτουργίας, την οποία προσπαθούμε να προσεγγίζουμε συνεχώς στη ζωή μας.

[icegram messages=”431″]