14/11/2022

Ο Χάρτης της Ζωής

Για να οργανώσουμε την συνολική επιφάνεια του πλανήτη μας και να οριοθετήσουμε τα επιμέρους στοιχεία του,  χρησιμοποιούμε έναν χάρτη. Ομοίως,  για να κατανοήσουμε τη ζωή έχουμε […]