14/01/2021

Επτά Σημαντικά Μαθήματα από τη Ζωή

Αναλύοντας 144 υποθέσεις coaching, καταλήξαμε σε 7 θεμελιώδεις αρχές. Με αυτές σαν χάρτη μπορούμε να βαδίζουμε στη ζωή με ασφάλεια.
21/08/2018

Μικρές Συνήθειες Βασισμένες στην Ταυτότητά μας

Είναι πολύ δύσκολο να χτίσουμε μια νέα συνήθεια που εναντιώνεται στην βασική μας ταυτότητα. Πώς λύνουμε όμως αυτό το πρόβλημα;